Ansvariga för laboratorium och linjer

Administration
Sofia Haulin, processansvarig

Cytologiskt laboratorium
Eva Westerlund, processansvarig
Manuel de la Torre, medicinskt ledningsansvarig 

Hematologiskt laboratorium
Maria Lindström, processansvarig
Rose-Marie Amini, medicinskt ledningsansvarig
Ingrid Thörn, utveckling/kvalitetsansvarig

Histopatologiskt laboratorium
Avin Monazzami, processansvarig
Jenny Dreschel, processansvarig
Anna Coter, medicinskt ledningsansvarig

Immunhistokemiskt laboratorium
Inga Hansson, processansvarig
Oliver Casar-Borota, medicinskt ledningsansvarig
Dijana Cerjan, utvecklingsansvarig

Molekylärpatologiskt laboratorium
Monica Bergfors, processansvarig
Johan Botling, medicinsk ledningsansvarig
Magnus Sundström, utveckling/kvalitetsansvarig

Obduktion/Bårhus
Annette Olesjö, processansvarig
Katharina Ericson, medicinsk ledningsansvarig

Utbildning
Nelly Penagos Tafur, ST-studierektor
Gunilla Chen, huvudhandledare biomedicinsk analytiker

Forskning och utveckling (FoUU)
Simin Tahmasebpoor, processansvarig
Patrick Micke, medicinskt ledningsansvarig

 

Diagnostik, linjeansvariga

Amyloiddiagnostik: Per Westermark
Barntumörer: Milena Dukic  
Bröstpatologi: Helena Olofsson
Cytologi: Manuel de la Torre 
Elektronmikroskopi: Anca Dragomir
Endokrinpatologi: Johan Botling
Gastrointestinal patologi: Alexei Terman
Gynekologisk patologi: Anna Tolf
Hematopatologi: Rose-Marie Amini
Hjärt- och kärlpatologi: Sektionschef
Hudpatologi:
Anna Coter
Lungpatologi: Miklos Gulyas
Neuropatologi: Oliver Casar-Borota
Obduktion: Katharina Ericson
Perinatal patologi: Katharina Ericson
Transplantationspatologi: Sektionschef
Urologisk patologi:
Anna Tolf
Öron-näsa-halspatologi: Miklos Gulyas


 

 

Ansvarig för innehållet
Sektionschef