Kontakt

018 - 611 38 01 (telefontid kl 8-16 helgfri måndag-fredag)
018 - 55 33 54 (fax)


Cytodiagnostiskt laboratorium
018 - 611 38 17

Cytologisk screening och diagnostik
018 - 611 38 09

Gynekologisk cellprovtagning
018 - 611 38 05 


Hematopatologiskt laboratorium
018 - 611 38 33

Benmärgslaboratorium - assistans vid provtagning
018 - 611 42 12 (även personsökare)


Histopatologiskt laboratorium
018 - 611 38 12

Immunhistokemi
018 - 611 38 16 

Provinlämning
018 - 611 38 14 


Molekylärpatologiskt laboratorium
018 - 611 38 65
018 - 611 38 30


Neuropatologiskt laboratorium
018 - 611 38 40


Obduktion/Bårhus
018 - 611 38 59
018 - 611 38 60 (fax)
Rörpost BF78


Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU)
Fryst vävnad 018 - 611 38 07
Paraffin inbäddad vävnad 018 - 611 38 43  
Hematologiska prover 018-611 37 46
E-post