Remisser

För prov till klinisk patologi

 

Patologi

Cytologi

Gynekologisk cytologi

Obduktion

HPV-test

Molekylärpatologi

 

Remisserna är ifyllningsbara.
Skriv in de uppgifter som är nödvändiga för laboratorieundersökningen och skriv ut remissen och bifoga den till provet.

På remissen Patologi ingår:
Hematopatologi
Neuropatologi - Cerebrospinalvätska (Liquor)
Eftergranskning

 

 

Ansvarig för innehållet:

Sektionschef