PAD-utlåtanden

Regelverk

Enligt sekretesslagen får vi inte skicka kopior på PAD-utlåtanden utan skriftlig beställning som bekräftar ett giltigt samtycke. Utöver detta kan en kopia på utlåtanden beställas den primära vårdgivaren.

Tillgång till PAD-utlåtanden (utanför Cosmic)

Ett utlåtande skickas till insändaren på enligt remissen angiven adress.
Utlåtandet finns även i Patologens databas SymPathy.
Utlåtandet går inte att hitta i Cosmic.

Tillgång till PAD-utlåtanden (inom Cosmic)

1. Alla utlåtanden från och med hösten 2011 finns tillgängliga via RoS i Cosmic.

2. Man kan läsa PAD-utlåtanden i WebbSymPathy/Laboratoriesvar. De som är behöriga kan koppla in sig på WebbSymPathy/Laboratoriesvar.

Förkännedom angående WebbSymPathy:
Vi har nyligen uppmärksammat att det av juridiska skäl finns anledning till strikta restriktioner för åtkomst i våra system. Efter en översyn nationellt är vi avvikande på så sätt att vi varit generösa i utdelning av åtkomster. I princip skall endast personal som arbetar på patologen ha tillgång till Sympathy och på styrgruppen för Labmedicin rekommenderades att annan personal använder sig utav cosmic för att hitta PAD-svar. Om det finns avgörande medicinska skäl för att komma in i våra system bör våra MLA ta ställning och sektionschefen fatta beslut. Problemet är att man vid Sympathytillgång har obegränsade behörigheter till patientinformation, nu och hela historiken, vilket är en sekretessrisk och ett lagbrott.

Därför genomför vi nu en kontroll utav vilka som har behörigheter. Vi har börjat med att avaktivera alla där giltighetstiden gått ut. Har du upptäckt att din behörighet inte längre fungerar, följ nedanstående instruktion:

  • Din närmaste chef beslutar vilka personer som skall ha denna behörighet.
  • Beslut med namn och användarnamn (ABC123) samt titel på personen mejlas till klinisk.patologi avsluta med @akademiska.se, därefter beslutas om du får behörighet eller inte, bekräftelse skickas ut när det är klart.

Webbtjänsten och instruktion nås via Navet enligt följande adress eller genom länk nedan (länken fungerar endast inom Landstinget).
Kunskapsbanken - IT-system > Laboratoriesvar > Klinisk patologi

3. Utlåtanden före hösten 2011 finns i Kovis. Sök under enhet Klinisk patologi eller den vårdande enhet som arkiverat patientens journal.

4. Utlåtanden före 1976 finns på Landstingsarkivet. Kopia på utlåtanden beställs via;

* beställningsformulär på lul.se sök på Landstingsarkivet, välj "beställ ur arkivet"

* intern post Landstingsarkivet, Västra Ågatan 16, Uppsala

* postadress Landstinget i Uppsala län, Landstingsarkivet, Box 602, 751 25 Uppsala

* e-post till landstingsarkivet/LUL eller landstingsarkivet@lul.se  

 

 

 

 

Ansvarig för innehållet:
Sektionschef