Multidisciplinära ronder

Till en linjerelaterad multidiciplinär rond samlas representanter för olika specialiteter, däribland medicinare, kirurger, onkologer, radiologer och patologer, för att diskuterar alla fynd som berör den enskilda patienten. Enligt vårdprogrammen skall dessa multidisciplinära ronder hållas regelbundet, helst veckovis, för att optimera vården av patienten. I princip handläggs de flesta patienter med en tumörsjukdom, vid dessa ronder.

Fallen anmäls till ronden via navet Patologirond. Vid anmälningstillfället kan kliniska frågeställningar anges.

Patologerna medverkar vid de multidisciplinära ronderna enligt det gällande rondschemat.

Närvaro av en patolog anges på Navet via Patologirond.

Lathund för Rondanmälan via Patologirond

 • Fall som skall diskuteras på en multidisciplinär rond, skall läggas upp av beställaren (klinikerna/patologen) på en aktiv "Patologirond" som finns på Navet (Kunskapsbanken -IT-system- Patologirond) (länken fungerar endast för LUL-personal).
 • För att kunna logga in måste man få en behörighet inlagd i systemet:
  Din närmaste chef beslutar vilka personer som skall ha denna behörighet.
  Beslut med namn och användarnamn (ABC123) samt titel på personen mejlas till klinisk.patologi avsluta med @akademiska.se, därefter ges behörighet, bekräftelse skickas ut när det är klart.
 • För att logga in på Patologirond används samma lösenord som man använder till ex: webbmail, Cosmic och Min sida.
 • Det är av vikt att följa tidsangivelsen "anmälningstopp" eftersom det är då hanteringen av rondfall påbörjas på patologen.
 • PAD/Cyt, anamnes, CT mm, frågeställning är frivilligt att fylla i.
 • Om rondanmälan gäller patient med PAD på annat sjukhus måste en eftergranskningsremiss skickas in till patologen minst en vecka före så att preparatet hinner komma fram i tid till rondtillfället.
 • Obesvarade/ej signerade fall kommer inte att inkluderas som rondfall. Detta noteras på Patologirond.
 • Inga anmälningar kommer att tas emot via e-mail, fax, telefonsamtal etc.
 • Om inga fall finns uppskrivna på Patologirond vid "anmälningsstopp" kommer patologen inte att närvara vid ronden. 

 

Vid förfrågningar gällande verksamheten inom ett visst område, ta kontakt med ämnesansvarige patologen eller direkt med sektionschefen.

 


Ansvarig för innehållet:
Sektionschef