För dig som patient

Vi lämnar inte ut information om analysresultat och diagnos till en enskild individ. Vänd dig därför till din remitterande vårdgivare.

 

 

 

 

 

 

Ansvarig för innehållet:
Sektionschef