• Mikroskop
  • Rör
  • Snitt kloss
  • Klossar

Välkommen till Klinisk patologi

 Vi strävar efter att bli en nationell samarbetspartner inom patologi och cytologi med intresse för svårdiagnostiserade fall, en självklar partner i forskningsprojekt samt en resurs för utbildning av patologer, cytodiagnostiker och biomedicinska analytiker.

 

 

Ansvarig för innehållet:
Sektionschef