Provtagning Akademiska sjukhuset

På Akademiska sjukhuset finns det två provtagningsenheter och en enhet för funktionsundersökningar.

Du är välkommen till oss för provtagning när du har fått ett provtagningsunderlag eller en remiss. På provtagningsenheterna har vi ingen tidsbeställning utan det är drop-in som gäller.
För att vi ska kunna ta prov måste du som patient ta med dig legitimation och provtagningsunderlag/remiss från din vårdgivare.

Vi utför blodprovstagning venöst (i armen) och kapillärt (i fingret). Det kan även hända att du får lämna ett urinprov.
Prover som tas på våra provtagningsenheter analyseras i första hand på våra egna laboratorier.
Prover som tas på dig är ett underlag för den diagnos och behandling som du får.

Provtagningen, ingång 70 bv
Denna enhet utför provtagning av venösa och kapillära prover på patienter från öppen och sluten vård, utomlänspatienter samt privata vårdgivare. Urinprover kan lämnas, dock inte prov för missbruksanalyser i urin.

Vi utför inte längre blodprovstagning för faderskapstestning. För att fastställa faderskap tas numera vävnadsprover i form av kindskrap. Detta utförs av de sociala myndigheterna.

Barnlaboratoriet, ingång 95/96 bv
Barnlab hjälper till med kapillärprovtagning på barn som kommer till lab och har remiss. Provtagning på avdelning utförs vardagar mellan kl. 7-8 och endast inom 95-och 96-husen. Barnlab tar ej venösa prover. För venös provtagning är barnen välkomna till provtagningsenheten vid ingång 70 bv.