Provtagning Akademiska sjukhuset

Klinisk kemi och farmakologi utför provtagning under kontorstid vid två ställen på Akademiska sjukhuset samt vid laboratoriet vid Lasarettet i Enköping.

För att vi ska kunna ta prov måste du som patient ha med dig legitimation och följebrev/remiss från din vårdgivare.

Provtagningsenhet, ingång 70, bv
Denna enhet utför provtagning av venösa och kapillära prover på patienter från öppen och sluten vård, utomlänspatienter samt privata vårdgivare. Urinprover kan lämnas, dock inte prov för missbruksanalyser i urin.

Vi utför inte längre blodprovstagning för faderskapstestning. För att fastställa faderskap tas numera vävnadsprover i form av kindskrap. Detta utförs av de sociala myndigheterna.

Barn-lab, Ingång 95-96, bv
Barnlab hjälper till med kapillärprovtagning på barn som kommer till lab och har remiss. Provtagning på avdelning utförs vardagar mellan kl. 7-8 och endast inom 95-och 96-husen. Barnlab tar ej venösa prover. För venös provtagning är barnen välkomna till provtagningsenheten vid ingång70 bv.

Funktionsundersökningar
Ingång 70, bv, 018-611 42 73. Funktionsmottagningen vid Akademiska sjukhuset utför en rad funktionsundersökningar, t ex iohexolclearance, laktostolerans, glukoselimination och ett antal endokrina undersökningar.
Undersökningarna beställs via Cosmic alternativt med allmän remiss som skickas till Klinisk kemi och farmakologi. Telefonkontakt kan även tas med mottagningens sjuksköterska.