Transfusionsreaktioner

Ibland drabbas patienter av oönskade reaktioner i samband med transfusion. Det kan vara lätta allergiska reaktioner med klåda och urtikaria, frossa och feber eller allvarliga hemolytiska reaktioner mm.

Åtgärder:

  1. Avbryt transfusionen
  2. Meddela ansvarig läkare
  3. Kontrollera patientens identitet, transfusionsdokumentet och blodenheten
  4. Kontakta alltid blodcentralens akutlaboratorium
    tel. 611 41 63


Blodcentralen skickar blanketten "Rapport vid transfusionsreaktion". Läs instruktionen på blanketten innan du fyller i rapporten.

Lämna blodenheten tillsammans med den ifyllda blanketten, eventuellt blodprov med remiss och intygad ID-kontroll till blodcentralen.

 

Ansvarig för innehållet:
Norbert Lubenow
Medicinskt ledningsansvarig läkare