Transfusionspaket

Vid stora (massiva) pågående blödningar kan Transfusionspaket beställas, det är ett paket som består av:

4 enheter erytrocyter
4 enheter plasma
1 dos trombocyter

Transfusionspaketet levereras i en blodväska.
Blodväskan är märkt med datum och tidpunkt då utlämningen skett.
I blodväskan med kylklamp placeras erytrocyter och plasma.
Ovanpå blodväskan placeras trombocytenheten i plastpåse.

Transfunderade blodenheter rapporteras i InterInfo när reservationen skett på patientidentitet, vita transfusionsdokument. 
Sker utlämning till oidentifierad patient, gula transfusionsdokument, återsänds dessa snarast till blodcentralen med ifylld patientidentitet. 
Blodenheter som inte används skall returneras omedelbart till blodcentralen.
Erytrocyter, plasma och trombocyter som returneras kan tas tillbaka till lagret om tiden efter utlämning inte överskridit 10 timmar, trombocyter får dock aldrig förvaras i kylskåp.

 

Ansvarig för innehållet:
Norbert Lubenow
Medicinskt ledningsansvarig läkare