TEG

TEG infördes den 1 juni 2012 som stöd för behandling av blödande patienter med blodkomponenter.

Analysen utförs dygnet runt. 

Prov ska tas i citratrör utan CTAD (ljusblå propp med svart rand) och lämnas till blodcentralen snarast. Prover ska ej skickas med rörpost och ska analyseras inom 30 minuter efter provtagning.

Remiss TEG

Lathund TEG

 

 

 

Ansvarig för innehållet:
Norbert Lubenow
Medicinskt ledningsansvarig läkare