TEG

TEG infördes den 1 juni 2012 som stöd för behandling av blödande patienter med blodkomponenter.

Analysen utförs dygnet runt. Läs mer om analysen TEG i sök analys/ www.labhandbok.se
I fältet tolkning finns tolkningshjälpen/lathund för TEG.
Provet tas i rör med ljusblå-svart propp (Na-citrat) och ska vara Blodcentralen tillhanda inom 5 minuter efter provtagning.
Observera att rör med ljusblå-gul propp (CTAD) inte ska användas.
Provet ska inte skickas med rörpost.

 

 

Ansvarig för innehållet:
Norbert Lubenow
Medicinskt ledningsansvarig läkare