Koagulationspreparat

Sjukhusets läkemedelschef har tilldelat Blodcentralen uppdraget att förvara och lämna ut koagulationspreparat.

  1. Beställning sker med läkemedelsrekvisition. Rekvisitionen skall innehålla uppgift om beställande avdelning samt personnummer och namn på patienten som preparatet är avsett för.
  2. För råd om val av preparat och dosering, kontakta klinisk kemi och farmakologi.
  3. Sortimentet på blodcentralen har valts av sjukhusets läkemedelsansvarige i samråd med Akademiska sjukhusets kliniker.

 

Inga returer av koagulationspreparat som hämtats via blodcentralen går via blodcentralen. Aktuell avdelning som vill returnera läkemedel gör det enligt ordinarie rutiner som gäller för kreditering av läkemedel och skickar läkemedel och blankett med transport till sjukhusapoteket.