För dig som ska genomföra blodtransfusion

Blodcentralens akutlaboratorium 

Förberedelser

  1. Kontrollera att patienten är blodgrupperad på Akademiska sjukhuset.
  2. Sök uppgifter via Interinfo eller kontakta akutlab.
  3. Om patienten inte är blodgrupperad med personnummer/reservpersonnummer, tag ny blodgruppering enligt provtagningsanvisningarna.
  4. Beställ blodkomponenter!