Blodkomponenter

Fr.o.m 150701 är alla Erytrocyter leukocytreducerade

Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytreducerade
Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytreducerade och bestrålade
Erytrocyter är standardkomponent vid behov av syretransportörer.
En enhet erytrocyter bör höja B-Hemoglobin-värdet med 10g/L.

  Innehåll per enhet Erytrocyter
i SAGMAN-lösning
Enhet
Volym
(anges på etikett)
255 +/- 60 mL
EVF 0,57 +/- 0,03 L/L
Hemoglobin (Hb) 48 +/- 4 g/l
Leukocyter <1 x109/L
Plasma ca 5 mL
SAGMAN-lösning ca 90 mL

 

Barnenheter, Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytreducerade
Barnenheter, Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytreducerade och bestrålade
Används vid erytrocyttransfusion i nyföddhetsperioden.
Bestrålade barnenheter framställs på beställning.

  Innehåll per barnenhet Erytrocyter
i SAGMAN-lösning
Enhet
Volym
(anges på etikett)
65 +/- 5 mL
EVF 0,57 +/- 0,03 L/L
Hemoglobin (Hb) 10 +/- 1 g/L
Leukocyter <1 x109/L
Plasma ca 1,5 mL
SAGMAN-lösning ca 24 mL

 

Trombocyter, leukocytreducerade och bestrålade/patogenreducerade
En transfusionsdos trombocyter bör höja trombocytvärdet med minst 10 x 109/L vid prov taget 1 timme efter transfusionens slut.
En transfusionsdos trombocyter framställs från flera blodtappningar alternativt från en aferes.

  Innehåll per enhet Trombocyter Enhet
Volym
(anges på etikett)
200 +/- 35
300 +/- 25
100 +/- 20
mL
Trombocyter 300 +/- 30 x109/L
Leukocyter <1 x109/L
Plasma <40 mL
Additiv-lösning ca 65 %

 

Plasma
En mL plasma per kg kroppsvikt beräknas höja halten av koagulationsfaktorer med 1-2 %.
Komponenten är funktionellt CMV-negativ.

  Innehåll per enhet Plasma Enhet
Volym
(anges på etikett)
255 +/- 35*
325 +/- 25**
mL
Trombocyter <20 x109/L
Leukocyter <1 x109/L
Plasma 195 +/- 10*
255 +/- 10**
mL
CPD-lösning ca 60-70 mL


*från blodtappning
**från plasmaferes

Barnenhet, plasma
Används vid plasmatransfusion i nyföddhetsperioden

  Innehåll per enhet Plasma Enhet
Volym
(anges på etikett
60 +/- 5 mL
Trombocyter <20 x109/L
Leukocyter <1 x109/L
Plasma ca 50 mL
CPD-lösning ca 12 mL

 

 

 

Källa till angivna värden är kvalitetskontroller utförda på blodcentralen i Uppsala 2011.
Volym trombocyter beräknad för patogenreducerade trombocyter.

-------------------------------------------------------------------------
Ansvarig för innehållet:
Norbert Lubenow
Medicinsk ledningsansvarig läkare