Blodförsörjning i Enköping

Rådgivning/blodbeställning

Akutlaboratoriet, blodcentralen Uppsala tel 141 63.

Blodgruppering

Kontrollera via InterInfo om blodgruppering finns.

Om tidigare blodgruppering inte finns i databasen: Prov och remiss lämnas till laboratoriet i Enköping.

BAS-test

Prov och blodcentralsremiss med uppgift om eventuell beställning av blod lämnas till laboratoriet i Enköping.

Beställning av blodkomponenter

Kontrollera via InterInfo om giltig BAS-test finns. Dubblettsvar på BAS-test behövs inte. Kontakta Uppsala för blodbeställning.

För immuniserade patienter, "BAS-test ej tillämpbar", gäller MG-test: Prov och blodcentralsremiss med uppgift om önskat antal blodenheter lämnas till laboratoriet i Enköping.

Leverans av blod

Skickas med den ordinarie transport som passar till den tid som angivits på beställningen.

Turlista "Transporter Enköping" i PDF

Laboratoriet i Enköping placerar enheterna med transfusionsdokument i blodkylskåpet på laboratoriet.
Blod som inte använts när reservationstiden har gått ut returneras av laboratoriet.

Akut behov av ytterligare blod

Kontakta Uppsala, eventuellt behövs extra transport.

Akutblod deponerat i Enköping

Vid mycket akut behov av blod kan behandlande läkare beordra användning av sk akut blod, dvs O RhD neg erytrocyter (7 st), finns för utlämning på laboratoriet.
Kontakta alltid Blodcentralen i Uppsala anknytning 14163 när Akutblod behövs för att kontrollera eventuellt känd immunisering hos patienten.
Enheterna har speciellt transfusionsdokument (gul). Det är obligatoriskt att snarast fylla i uppgifterna på transfusionsdokumentet och faxa den till Uppsala
fax 018-53 82 80.

 

 

Ansvarig för innehållet:
Norbert Lubenow
Medicinskt ledningsansvarig läkare