Blodenheter som medföljer patient eller transfunderats under transport

Blodenheter som medföljer patient från annat sjukhus

Kylväskan med blodenheter som inte har använts ska snarast lämnas till akutlaboratoriet, blodcentralen ingång 61 2tr, tel. 018-611 41 63.

Blodcentralen kontrollerar och godkänner om blodenheterna är tillåtna att användas efter transporten och registrerar då enheterna i blodlagret. Blodcentralen informerar avsändande blodcentral.

 

Blodenheter som transfunderats under transporten

Om en blodenhet har använts under transporten, skicka det korrekt ifyllda transfusionsdokumentet till blodcentralen, som informerar avsändande blodcentral så att transfusionsrapportering kan genomföras där.