Avvikelser

Om någon avvikelse har inträffat vid provtagning inför transfusion, vid hantering av blodenhet eller i samband med transfusion, meddela detta i MedControl.
Ring blodcentralens akutlab, tel. 018-611 41 63 om något måste åtgärdas akut.