Transfusionsmedicin - blodcentralen

Blod för transfusion

Blodcentralen ansvarar för sjukhusets försörjning av blodkomponenter och transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar. Vi ger råd och stöd till sjukhusets avdelningar och regionens blodcentraler.

Blodtappning sker vid Akademiska sjukhuset och i vår trailer.

Vi utför

  • 23 000 helblodstappningar årligen
  • 2 200 plasmaferes- och 750 trombocytaferestappningar årligen  
  • blodgrupperingar och förenlighetsprövningar 
  • identifieringar av erytrocytantikroppar
  • utredningar av transfusionsreaktioner