Transfusionsmedicin - blodcentralen

Blod för transfusion

På grund av ändrade rutiner vid bestrålning av blodkomponenter kan det bli en fördröjning vid akut behov av bestrålade komponeneter utanför kontorstid i vissa fall. För de allra flesta som behöver bestrålat blod kommer det som tidigare att finnas i lager.

Blodcentralen ansvarar för sjukhusets försörjning av blodkomponenter och transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar. Vi ger råd och stöd till sjukhusets avdelningar och regionens blodcentraler.

Blodtappning sker vid Akademiska sjukhuset, i vår blodbuss och trailer.

Vi utför

  • 23 000 helblodstappningar årligen
  • 2 200 plasmaferes- och 750 trombocytaferestappningar årligen  
  • blodgrupperingar och förenlighetsprövningar 
  • identifieringar av erytrocytantikroppar
  • utredningar av transfusionsreaktioner