Regionverksamhet

Vi ger specialiststöd till de transfusionsmedicinska verksamheterna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland. Det omfattar att:

  • utforma och implementera metoder och instruktioner
  • genomföra utbildningar
  • tillhandahålla testreagens, kontroller och externt kvalitetssäkringsprogram
  • utföra egeninspektioner enligt GMP
  • stödja vid rekrytering och urval av blodgivare och vid jour- och beredskapsarbetet

 

Vi arbetar med gemensamma upphandlingar av materiel och utrustningar samt gemensamt kontrakt med plasmauppköpare.