Forskning och utveckling

Forskningsområden inom Klinisk immunologi och transfusionsmedicin är lagring/patogeninaktivering av blodkomponenter, komplementsystemet, transplantation av ö-celler, autoimmunitet och cellterapi.

Utförliga beskrivningar av personal och projekt finns på Uppsala Universitets websida Institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP).