Information för dig som ska beställa blodkomponenter för forskning

Blodkomponenter hämtas vid blodcentralens akutlab, ingång 61 2 tr.

Lättcellskoncentrat från föregående dags blodtappning kan hämtas från kl 08.30 tisdag - fredag.

Dagsfärska lättcellskoncentrat kan finnas tillgängliga från kl 11.00 - 16.30 tisdag - fredag.

Blodkomponenter ska behandlas som smittfarligt gods. Alla blodtappningar testas med avseende på eventuell blodsmitta. Testerna är i regel klara kl 14.00 dagen efter blodtappningen.

Blodkomponenter lämnas ut avidentifierade, märkta med ett löpnummer för spårbarhet tills svaren på testerna är klara. Därefter förstörs denna möjlighet till spårbarhet.
Om spårbarhet ska finnas måste detta vara godkänt av etisk kommitté. Utlåtandet från etisk kommitté ska lämnas till Blodcentralen i god tid före beställning.