Beställning av blodkomponenter för laboratoriebruk/FoU

Beställning av blodkomponenter
Beställning skall ske 1 dag innan leverans.
Fyll i nedanstående formulär vid varje beställning av blodkomponenter. Ange på formuläret om uppgift om kön och ålder önskas. Vi kan tyvärr inte ta emot beställningar per telefon. Har du frågor om blodkomponenter ring
018-611 41 62 alt. 018-611 41 76.

Fyll i korrekta uppgifter

Fyll i korrekta uppgifter

Fält där symbolen * visas är tvingande