Information för dig som beställer blodrör för forskning

Beställda blodprov hämtas efter anmälan vid receptionen för blodgivning, ingång 62. 

Blodprov kan i regel hämtas från kl 13.00 måndag och torsdag, från kl 09.00 tisdag, onsdag och fredag.
Måndag och torsdag låses dörren kl 20.00, tisdag-onsdag kl 15.30 och fredag kl 12.00.

Vid speciella önskemål eller många beställningar kan det ta längre tid innan beställda blodprov kan hämtas ut, då kontaktar vi er när ni kan komma och hämta.

Blodprov ska hanteras som smittfarligt gods. Alla blodtappningar testas med avseende på eventuell blodsmitta. Testerna är i regel klara kl 14.00 dagen efter blodtappningen.

Blodprov lämnas ut avidentifierade, märkta med ett löpnummer för spårbarhet tills svaren på testerna är klara.
Därefter förstörs denna möjlighet till spårbarhet.
Om spårbarhet ska finnas måste detta vara godkänt av etisk kommitté. Utlåtandet från etisk kommitté ska lämnas till Blodcentralen i god tid före beställning.