• Bild

Välkommen till klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Vi tillhandahåller dygnet runt laboratorieservice och medicinsk kompetens inför blodtransfusioner och cellterapi samt förberedelser inför organtransplantationer. Forskning och utveckling bedriver vi i samarbete med Uppsala Universitet.

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin består av 2 specialområden:
Klinisk immunologi (autoimmunitet och allergi och cellulär immunologi)
Transfusionsmedicin (blodtransfusion och blodgivning)

Vi är ackrediterade av SWEDAC enligt SS-EN ISO 15189 samt EFI