Välkommnen till våra mottagningar

Vi ger genetisk vägledning åt personer och familjer med misstänkt eller konstaterad ärftlig sjukdom hos sitt barn, sig själv, eller annan i släkten.

Mottagningen är uppdelad i tre specialinriktningar: onkogenetisk, allmängenetisk, och pediatriskgenetisk mottagning. Ni erbjuds besök för genetisk vägledning i form av informationssamtal samt ställningstagande till genetisk utredning. I genetisk vägledning ingår information om behandling, förebyggande åtgärder samt handläggning. I vissa fall utförs familjeutredning. För att komma till oss krävs remiss.

Onkogenetiska mottagningen

Till mottagningen kan patienter remitteras om det i familjen finns en ansamling av tumörsjukdom. Vanliga orsaker till utredning är misstänkt ärftlig bröst- och äggstockscancer eller tjocktarmscancer. Länk till patientinformation

Allmängenetiska mottagningen

Vid den allmängenetiska mottagningen handläggs alla övriga konsultationer. Exempel är, utredningar som avser misstänkt ärftliga sjukdomar i familjen, utredningar av sjukdomar i muskler eller bindväv eller infertilitet och barnlöshet.

Barngenetiska mottagningen

Här på mottagningen handläggs barn med utvecklingsförsening oftast av oklar orsak samt barn med missbildningar och misstänkta syndrom. Mottagningen sker på Akademiska barnsjukhuset (ingång 95). Ett nära samarbete finns med samtliga enheter på barnsjukhuset.

Läs mer om Barngenetiska mottagningen