Forskning och utveckling

Bild på två forskare

Vid institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP) bedrivs grundforskning och klinisk forskning om bl.a syndrom, monogena sjukdomar och hematologiska maligniteter. Integrering med Akademiska sjukhuset i Uppsala gör oss till en central del av den translationella forskningen. Ett övergripande mål är att klargöra geners och molekylers funktion vid olika sjukdomsmekanismer. Kunskapen kan sedan tillämpas vid diagnostik och behandling.

Läs gärna mer om vår forskning: 
Institutionen för immunologi, genetik och
patologi.