Remisser

Där artikelnummer anges kan remiss beställas från Mediq.
Där artikelnummer saknas finns inte längre tryckta remisser.
Alla remisstyper kan skrivas ut från denna sida.
Remisserna visas i färg för att underlätta vid val av provrör,
det går bra att skriva ut dem i svart-vitt.

CosmicBoS-etiketter beställs från Mediq
CosmicBoS-etikett (Zebra) art nr. 40033
CosmicBoS-etikett (MarkPoint) art nr. 51138

Klinisk genetik  Art.nr 
Fosterdiagnostik  -
Frågeformulär inför arrayanalys  -
Hematologisk genetisk diagnostik BARN  -
Hematologisk genetisk diagnostik VUXNA  -
Molekylärgenetisk diagnostik  -
Syndrom/ Oklart kön/ Infertilitet   -
U-CAN Myelom  -
   
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Art.nr 
Allogen stamcellstransplantation - patient ej tillhörande C-län (blankett) -
Autoimmunitet och allergi  40003*
Blodcentralen -
Cellulär immunologi -
HLA-matchade trombocyter (blankett)  
Specialkrav på blodkomponent till patient (blankett)  
TEG analys -
Sökning av obesläktad stamcellsgivare (URD)  
   
Klinisk kemi och farmakologi Art.nr 
Allmän  -
Flödescytometri  -
Genotypning    -
Klinisk kemi och farmakologi 84373*
Läkemedel 64692* 
Resistenstest cancerläkemedel  
Urin/Faeces/Kroppsvätskor 64672* 
   
Klinisk mikrobiologi Art.nr 
Mikrobiologi 1   -
Mikrobiologi 2
   
Klinisk patologi** Art.nr
Cytologi   -
Gynekologisk cytologi -
Molekylärpatologi (beställningsblad) -
Obduktion   -
Patologi 
(ingår: Hematopatologi, Neuropatologi-Cerebrospinalvätska och eftergranskning)
-
U-CAN Myelom  -
   

* Remiss som har märkmaterial (etiketter för provkärl) på baksidan.
** Remisserna är ifyllningsbara. Skriv in de uppgifter som är nödvändiga för laboratorieundersökningen och skriv ut remissen och bifoga med provet.