Analysutbud och provtagning

Om den önskade analysen inte finns i listan nedan var vänlig kontakta oss. Vi kan om så önskas även vidarebefordra prov till andra laboratorier för analys.

Analysutbud förvärvade sjukdomar (hematologi)

Analysutbud konstitutionella sjukdomar

Provtagningsanvisningar

Hudbiopsi för fibroblastodling