Forskning och utveckling

I ett nära samarbete mellan läkare och forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet utvecklas ständigt nya diagnostiska metoder och behandlingar som i många avseenden är världsledande. Särskilt prioriterade områden, "Centre of Excellence", har formats inom ramen för detta samarbete.