Forskning och utveckling

Akademiska laboratoriet är, i samarbete med Uppsala universitet, delaktiga i utbildningen av blivande läkare, biomedicinare och biomedicinska analytiker. Forskning och utbildning sker i nära samarbete med Medicinska fakulteten inom vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet.