Regionalt team för Downs syndrom

Teamet arbetar med barn, 0-18 år med Downs syndrom. På sikt kommer vi att arbeta för alla, oavsett ålder.

Vår målsättning är att erbjuda adekvat utredning och behandling för barnet, ge stöd till familjen samt att sprida kunskap.

Vår inriktning är komplicerad medicinsk problematik. På grund av pensionering kan vi tyvärr inte längre erbjuda utredningar av ADHD och autism. I nuläget måste vi avvisa remisser med denna frågeställning, men vi arbetar för att åtgärda det.

Vårdprogram
Vi medverkar i det nationella medicinska vårdprogrammet för Downs syndrom som finns publicerat på Svensk neuropediatrisk förening.

Samarbetspartners
Centrum för Sällsynta Diagnoser Uppsala-Örebro
Folke Bernadotte regionhabilitering
Habiliteringen för barn och vuxna i Uppsala
Syndrommottagningen (ansvarar för barn i Uppsala län)
Svenska Downföreningen
Ågrenska (utbildning och föräldraträffar)