Mottagningar

På våra barnspecialistmottagningar träffar vi barn och ungdomar som är i behov av specialistvård, uppföljning, fortsatt utredning eller har en kronisk sjukdom.

Här finns specialiserade vårdteam för dig som till exempel har astma och allergi, diabetes, mag-tarmsjukdomar, övervikt, cystisk fibros, reumatism, olika syndrom och missbildningar i muskler, skelett eller i urinvägar och könsorgan. Här finns även dagsjukvårdsavdelning för dig som till exempel ska in för en kortare operation över dagen.

Kroniskt sjuka barn kan behöva olika typer av behandling under sjukdomens olika skeden. Därför har specialister från olika områden ett ständigt samarbete runt barnet.

I vårdteamen ingår läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister, psykologer, kuratorer.

Våra barnspecialistmottagningar finns i Tierp, Östhammar, Enköping, Knivsta och i Muninhuset, Islandsgatan 2, ingång B, 4 trappor.