Barnspecialistmottagning Uppsala

Vi tar emot barn och ungdomar för tidsbeställda besök hos läkare eller sjuksköterska på remiss från bland annat primärvården, skolhälsovården samt uppföljning från Akademiska sjukhuset där behov av specialistkompetens finns.

Vi utreder och behandlar barn och ungdomar främst inom:
astma, allergi
födoämnesintolerans
mag-tarmsjukdomar
förstoppning
tillväxtavvikelser
psykosomatiska symptom
viktproblem
eksem och hudsymptom
psykisk ohälsa