Du som vårdnadshavare är den viktigaste personen för ditt barn

barn i famnenPå 95 F vårdas barn som behöver extra stöd och åtgärder i samband med födelsen. Men även när barnet behöver åtgärder som utförs av personal är du barnets viktigaste vårdare och ditt barn har ett särskilt stort behov av din närhet, omvårdnad och ditt stöd. Vi försöker att, så långt som möjligt, underlätta för dig att vara med ditt barn, helst hela tiden.

Vi arbetar enligt familjecentrerad utvecklingsstödjande neonatalvård. Det betyder att vi strävar efter att stödja varje barn individuellt utifrån barnets egen förmåga och behov.

Det är viktigt att du är med vid ronden då du har rätt att både ge och få information om ditt barns tillstånd. Ronden är vanligtvis ca kl 8.30.
Vi värnar om sekretessen och det är därför ej tillåtet att fotografera andra barn, föräldrar eller personal utan deras godkännande.

Du får naturligtvis fotografera och filma ditt barn på avdelningen.

Idékraft- När du har en idé som förbättrar vården på avdelningen.

 

Värdet av en liten pall.

 

älskar ideer

Skicka in din idé här