• Akuten
  • Ambulans och flicka
  • Inhalation
  • Sy
  • Ambulans

Akutmottagningen för barn och ungdom

Om barnakuten

Till oss kommer du då du drabbats av livshotande eller svåra akuta tillstånd. Eller om du råkat ut för ett olycksfall som inte kan vänta till nästa dag. I övriga fall hänvisar vi till er vårdcentral för hjälp.

När ni kommer görs medicinsk bedömning för att prioritera akut sjuka före lindrigare sjuka. Bedömningen görs av en sjuksköterska och många barn behöver inte träffa läkare utan kan sedan gå hem. Barn som är i behov av fortsatt sjukhusvård läggs in på någon av våra avdelningar med en anhörig.

Ibland kan barn också bli inlagda på någon av de andra avdelningarna på sjukhuset exempelvis hos intensivvården, öron-näsa-halskliniken eller infektionskliniken. Då sköter vi om dig tillsammans med personal från de andra avdelningarna.


Pil Telefonrådgivning 1177
Hjälp, råd och svar på frågor får du på 1177. Du får snabbt de bästa råden och vi får större möjlighet att ge de barn som verkligen behöver akutsjukvård den bästa vård vi kan.

Pil Din vårdcentral
Primärvården, landstingets vårdcentraler, har öppet kl 8-17. Alla vårdcentraler har drop-in mottagning. På respektive vårdcentrals hemsida står vilka tider som gäller för drop-in.

Pil Uppsala Närakut Aleris
Uppsala Närakut tar emot drop-in-besök alla dagar klockan 7-23. Här kan du få hjälp med de flesta akuta skador och sjukdomar.