Akademiska barnsjukhuset

Välkommen till Akademiska barnsjukhuset
Så söker du vårdkontaktSå söker du vårdkontakt

Akademiska barnsjukhuset är ett sjukhus för barn och ungdomar. Barnen som vårdas här är alltid i centrum och omhändertagandet kännetecknas av värme och trygghet.

Är ditt barn sjukt? Ring 1177 eller besök 1177.se i första hand.
Du kan även kontakta vårdcentralen.

Är ditt barn drabbat av livshotande eller svåra akuta tillstånd, eller olycksfall som inte kan vänta till nästa dag? Besök akutmottagningen för barn och ungdom.

Avdelningar och mottagningarAvdelningar och mottagningar