Vårdgaranti och väntetider

Vårdgaranti 

Vårdgarantin innebär att man ska få vård inom en viss tid. Den är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser man ska erbjudas vård från landstinget eller regionen. 

 

 

 


Webbplatsen innehåller för närvarande information om antalet väntande till ett urval av mottagningar, undersökningar eller behandlingar inom den specialiserade vården vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar utanför sjukhus.