Fakta om

 

VO Affektiva sjukdomar har heldygnsvård och öppenvårdsmottagningar för boende i Uppsala, Knivsta, Enköping och Håbo kommuner. Verksamhetsområdet har hög och differentierad kompetensnivå och arbetar för att utveckla och förtydliga vårdkedjan.