Behandlingsformer

DBT (dialektisk beteendeterapi)

DBT i vuxenpsykiatrin

År 2003 startades ett omfattande DBT - program med utbildning av behandlare, psykoterapeutisk verksamhet, handledning och vetenskaplig utvärdering som huvudmål. DBT är nu en etablerad behandlingsform inom psykiatridivisionen i Uppsala.

Ansvarig för verksamheten
Martina Wolf, leg psykolog/leg psykoterapeut