Sjukhusledning

Vision

Det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna.

Verksamhetsidé

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi är det ledande universitetssjukhuset i Sverige med fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning. 


Sjukhusledningen

 

Per Elowsson, sjukhusdirektör, 018-611 34 01

Adel Shalabi, verksamhetschef bild- och funktionsmedicinskt centrum, 018-611 47 91

Anette Skoglund, verksamhetschef akutsjukvård och internmedicin, 018-611 11 64

Bengt Sandén, bitr sjukhusdirektör, 018-611 00 00

Bo Strömquist, ekonomidirektör, 018-611 17 37

Christophe Pedroletti, verksamhetschef Akademiska barnsjukhuset, 018-611 57 88

Claes Juhlin, verksamhetschef kirurgi, 018-611 46 27

Elisabeth Nelson, verksamhetschef urologi, 018-611 46 39

Fredrik Lennmyr, verksamhetschef thoraxkirurgi och – anestesi, 018-611 30 99

Fredrik Sund, verksamhetschef infektionssjukdomar, 018-611 28 08

Frida Antesson, administrativ direktör, 018-611 57 45

Gunilla Nygård, verksamhetschef plastik- och käkkirurgi, 018-611 04 58

Gunilla Svedström, verksamhetschef psykiatri, 018-611 20 01

Göran Günther, chefsläkare, 018-611 00 00

Hans Hägglund, verksamhetschef blod- och tumörsjukdomar, 018-611 39 90

Hans-Olov Hellström, bitr sjukhusdirektör 018-611 44 75

Henrik Pederby, kommunikationsdirektör, 018-611 11 50

Johan Lugnegård, verksamhetschef hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi, 018-611 98 98

Johann Valtysson, verksamhetschef anestesi- och intensivvård, 018-611 92 09

Karin Bernhoff, verksamhetschef ortopedi, 018-611 44 39

Laila Hellgren Johansson, verksamhetschef klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, 018-611 50 45

Lena Hadad, HR-direktör, 018-611 31 07

Magnus Svartengren, tf verksamhetschef arbets- och miljömedicin, 018-611 97 41

Manochehr Amani, verksamhetschef ögonsjukdomar samt verksamhetschef öron-näs- och halssjukdomar, 018-611 91 95

Margareta Öhrvall, chefsläkare, 018-611 00 00

Maria Engedahl, verksamhetschef Akademiska laboriatoriet, 018-611 31 72

Maria Lidén, verksamhetschef specialmedicin, hud och reumatologi, 018-611 43 38

Marianne Christensen, verksamhetschef paramedicin, 018-611 53 26

Marianne van Rooijen, bitr sjukhusdirektör, 018-611 13 42

Marie Sjödin, chefssjuksköterska, 018- 611 18 30

Masoumeh Rezapour Isfahani, verksamhetschef kvinnosjukvård, 018-611 57 97

Mikael Köhler, verksamhetschef geriatrik, 018-611 43 74

Per Adolfsson, verksamhetschef medicinsk teknik, sjukhusfysik och it, 018-611 33 32

Per Andersson, verksamhetschef ambulanssjukvård, 018-611 31 14

Rolf Karlsten, verksamhetschef rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum, 018-611 35 18

Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör, telefon 018-611 44 70

Sven-Erik Keisu, verksamhetschef handkirurgi, 018-611 54 04