Sjukhusets historia i korthet

Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett storsjukhus med 300 års historia. Föregångare till sjukhuset kan sökas så långt tillbaka som 1300-talet.

Det var år 1708 som den första universitetskliniken inrättades i förre kanslipresidenten Bengt Oxenstiernas hus vid Riddartorget i Uppsala.

Karl den XII var kung i Sverige men ute på fälttåg i Östeuropa. En liten ettårig Carl i Småland skulle bli den världsberömde botanikern von Linné. I Versailles höll solkonungen Ludvig XIV sitt lysande hov.

Samtidigt fick Uppsala sin första universitetsklinik - Akademiska sjukhuset!