Korta fakta

Läkarbesök i öppenvård: 352 401
Övriga öppenvårdsbesök: 314 413
Slutenvård: 52 047
Dagsjukvård: 45 849
Operationer: 32 355
Vårdplatser: 992
Såld vård till andra landsting: 2,1 miljarder kr

Antal anställda

8 206, varav 1 363 läkare och 2 609 sjuksköterskor och barnmorskor.

(Siffror från 2016)

 

En dag på Akademiska ...

... föds 11 barn.
... får 150 patienter vård på akutmottagningen.
... kommer 906 patienter till ett läkarbesök.
... opereras 85 patienter.
... skrivs 165 patienter in för sjukhusvård.
... undersöks 289 patienter på röntgenavdelningen.
... tas 5 700 prover på vilka det utförs 26 000 analyser.
... kommer 60 personer för blodgivning och 140 patienter blodgrupperas.
... genomför sjukhusets 18 ambulanser 105 uppdrag,  varav 37 är akuta utryckningar till personer med livshotande symtom.
... serveras 1 500 luncher och middagar till inneliggande patienter.
... skickas 3 500 försändelser via rörpost.