Korta fakta

Läkarbesök i öppenvård: 346 000
Övriga öppenvårdsbesök: 318 000
Slutenvård: 54 000
Dagsjukvård: 44 000
Operationer: 31 000
Vårdplatser: 1000
Såld vård till andra landsting: 2,2 miljarder kr

Antal anställda

8 122, varav 1 317 läkare och 2 643 sjuksköterskor och barnmorskor.

(Siffror från 2015)

 

En dag på Akademiska ...

... föds 11 barn.
... får 150 patienter vård på akutmottagningen.
... kommer 906 patienter till ett läkarbesök.
... opereras 85 patienter.
... skrivs 165 patienter in för sjukhusvård.
... undersöks 289 patienter på röntgenavdelningen.
... tas 5 700 prover på vilka det utförs 26 000 analyser.
... kommer 60 personer för blodgivning och 140 patienter blodgrupperas.
... genomför sjukhusets 18 ambulanser 105 uppdrag,  varav 37 är akuta utryckningar till personer med livshotande symtom.
... serveras 1 500 luncher och middagar till inneliggande patienter.
... skickas 3 500 försändelser via rörpost.