Akademiska berättar

Vad pågår på Akademiska sjukhuset? Här hittar du intressanta artiklar om aktuella ämnen som ger inblick i vår verksamhet.

 


Så går det till på NIVA
Läs Patriks berättelse
om när han vårdades
på sjukhusets neuro-
intensiv.


Vaken hjärnkirurgi
På Akademiska kan patienter
med vissa hjärntumörer
opereras i vaket tillstånd.

 

 
Kärlkirurgi på liv och död
Anders berättar om de
kärlkirurgiska ingrepp som
räddar många liv varje år.

 
 Barnen bjuds in till dialog
 Barn och föräldrar tycker
 till genom barnråd på
 Akademiska barnsjukhuset.


 NIMA - neurokirurgins nav

 Det snabba ryck som 
 gäller på neurokirurgins inter-
 mediärvårdsavdelning.

 
Smärtcentrum i framkant
Ryggmärgsstimulering en
effektiv metod för patienter 
med långvarig smärta.

 
 Utdragen RS-säsong i år
 Johan Wrammert, chef
 för barnakuten, reder ut
 begreppen om RS-virus.


Utmaningar i fältsjukhus
Läkare Erik Salaneck
berättar om sitt uppdrag
inom Försvarsmakten.


 Här vårdas de allra minsta
 
Hör berättelser från avdelningen
 med de minsta patienterna.


De ovanliga diagnoser-
nas kirurgi

Det finns vissa diagnoser
som man sällan hör eller
läser om, såsom blåsextrofi.

lekterapi
 Protonstrålning för barn
 Familjens önskemål och
 behov i fokus vid strål-
 behandling med protoner.


Världsledande i fyra decennier
Läs om hur onkologisk endo-
krinologi på Akademiska blev
världsledande inom sitt fält.

 

 ”Vi vill ta fram en actionplan
 mot barnfetma i Uppsala län”

 Christophe Pedroletti har ett
  tydligt önskemål efter Uppsala
  Health Summit 2016.


 Samlad vård gav nöjda
 bröstcancerpatienter

 Lyckad satsning för bröst-
 mottagningen på Samariter-
 hemmet.


Klinisk studie - en självklarhet
För Carola Hult var det självklart
att delta i en klinisk studie när
hon fick sin cancerdiagnos.

 

 

Maria Mani och Åsa Wiberg
"Vi vill dela med oss av
kunskap om bröstcancer
och bröstrekonstruktion"

Breast Reconstruction
Awareness day
upp-
märksammas med före-
läsningskväll och minimässa.

Pillerburk
Swedegene vill minska
framtida läkemedelsbiverkningar
genom forskning

Har du erfarenhet av läkemedels-
biverkningar och vill bidra
till forskningsprojektet?