Akademiska berättar

Vad pågår på Akademiska sjukhuset? Här hittar du intressanta artiklar om aktuella ämnen som ger inblick i vår verksamhet.

 

Bosse föddes med
gomspalt med är precis
som
alla andra barn

"Vi önskar att kunskapen om
läpp-, käk- och gomspalt kan
spridas så att fler förstår
vad det innebär"

 
   

Sune Innovation                
Kreativa samarbeten kan
förbättra cancervården

Under 52 timmar arbetade
deltagarna fram nya idéer
och testade nya modeller
för behandling av
cancerpatienter

 matlagningskurs
"Patienterna är stolta över att
lära sig något de kan använda
sig av efter utskrivning"

Varje termin erbjuder
rättspsykiatriska enheten
en matlagningskurs där
patienterna får lära sig
matlagningens grunder.


Hjärtpumpar ses som
alternativ till transplantation

Den senaste generationens
LVADs har utvecklats så
mycket att resultatet börjar
närma sig det vid transplantation 

 
Öronoperation sändes live
18 olika länder sände idag
live från operationer i
syfte att lära och utbilda

 

boksläpp 
Barn och ungas åsikter
om vården blev till bok

I projektet Vår framtid får
barn och unga med kroniska
sjukdomar tycka till om vården

 Patrik
"Jag föll handlöst och
slog i huvudet"

Patrik berättar om olyckan
och tiden på Akademiska


Så går det till på NIVA
Läs Patriks berättelse
om när han vårdades
på sjukhusets neuro-
intensiv.


Vaken hjärnkirurgi
På Akademiska kan patienter
med vissa hjärntumörer
opereras i vaket tillstånd.

 

 
Kärlkirurgi på liv och död
Anders berättar om de
kärlkirurgiska ingrepp som
räddar många liv varje år.

 
 Barnen bjuds in till dialog
 Barn och föräldrar tycker
 till genom barnråd på
 Akademiska barnsjukhuset.


 NIMA - neurokirurgins nav

 Det snabba ryck som 
 gäller på neurokirurgins inter-
 mediärvårdsavdelning.

 
Smärtcentrum i framkant
Ryggmärgsstimulering en
effektiv metod för patienter 
med långvarig smärta.

 
 Utdragen RS-säsong i år
 Johan Wrammert, chef
 för barnakuten, reder ut
 begreppen om RS-virus.


Utmaningar i fältsjukhus
Läkare Erik Salaneck
berättar om sitt uppdrag
inom Försvarsmakten.


 Här vårdas de allra minsta
 
Hör berättelser från avdelningen
 med de minsta patienterna.


De ovanliga diagnoser-
nas kirurgi

Det finns vissa diagnoser
som man sällan hör eller
läser om, såsom blåsextrofi.

lekterapi
 Protonstrålning för barn
 Familjens önskemål och
 behov i fokus vid strål-
 behandling med protoner.


Världsledande i fyra decennier
Läs om hur onkologisk endo-
krinologi på Akademiska blev
världsledande inom sitt fält.

 

 ”Vi vill ta fram en actionplan
 mot barnfetma i Uppsala län”

 Christophe Pedroletti har ett
  tydligt önskemål efter Uppsala
  Health Summit 2016.


 Samlad vård gav nöjda
 bröstcancerpatienter

 Lyckad satsning för bröst-
 mottagningen på Samariter-
 hemmet.


Klinisk studie - en självklarhet
För Carola Hult var det självklart
att delta i en klinisk studie när
hon fick sin cancerdiagnos.

 

 

Maria Mani och Åsa Wiberg
"Vi vill dela med oss av
kunskap om bröstcancer
och bröstrekonstruktion"

Breast Reconstruction
Awareness day
upp-
märksammas med före-
läsningskväll och minimässa.

Pillerburk
Swedegene vill minska
framtida läkemedelsbiverkningar
genom forskning

Har du erfarenhet av läkemedels-
biverkningar och vill bidra
till forskningsprojektet?