• Bild1
  • Bild2
  • Bild3
  • Bild4

Om Akademiska

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. I vardagen flyter de olika rollerna ihop.
På så sätt uppstår förutsättningen för, och förklaringen till, den erfarenhet, kompetens och omtanke som finns här.

Akademiska sjukhuset i siffror

Akademiska sjukhuset har cirka 1 050 vårdplatser och årligen registreras cirka 60 000 vårdtillfällen. Drygt 25 procent av dessa vårdtillfällen var vård som såldes till andra landsting i regionen eller riket. Varje år besöker drygt 600 000 patienter sjukhuset för öppenvårdsbesök och 30 000 operationer genomförs.

2012 hade sjukhuset en omsättning på 7,2 miljarder kronor, varav 1,8 miljarder var vård som såldes till andra landsting.

På sjukhuset arbetar drygt 8 000 personer, varav 1 247 läkare och 2 697 sjuksköterskor och barnmorskor.

Vill du veta mer om vården på Akademiska sjukhuset i förhållande till andra sjukhus - läs rapporten Öppna jämförelser från SKL.