• Bild1
  • Bild2
  • Bild3
  • Bild4

Om Akademiska

På Akademiska sjukhuset erbjuder vi sjukvård och omvårdnad av högsta kvalitet med ett starkt engagemang. Här finns en unik kunskap och den mest avancerade vården som finns att tillgå. Varje år söker över 700 000 människor vård hos oss. Då har vi inte räknat in anhöriga eller de som kommer hit av andra skäl. Oavsett av vilken anledning du besöker oss, hoppas vi att du känner dig varmt välkommen. Det är för din skull vi är här.

Du som patient är i centrum

På Akademiska sjukhuset arbetar vi för att du som patient ska vara i centrum för din egen vård. Bli därför inte förvånad om någon frågar om vad som är viktigt för just dig. För även om vi är specialister på sjukdomstillstånd och har tillgång till forskning i världsklass, är din upplevelse och egen erfarenhet ovärderlig.
Tillsammans utgår vi från din hälsa och vi sätter gemensamma mål för din tid hos oss. Vi tar ansvar för helheten och säkerställer att du får bästa möjliga vård.

Våra kärnvärden

Vår värdegrund bygger på tre kärnvärden: skickliga, ödmjuka och långsiktiga. Det är kärnvärden som alla har stor betydelse för oss och präglar vår kontakt med dig.

Skickliga - vi värnar kompetens och utvecklar ständigt vårt kunnande

Ödmjuka - vi bemöter dig med engagemang, respekt och personligt intresse

Långsiktiga - vi bygger våra åtaganden på samverkan, förtroende och uthållighet

Ett sjukhus, många roller

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. I vardagen flyter de olika rollerna ihop. På så sätt uppstår förutsättningen för, och förklaringen till, den erfarenhet, kompetens och omtanke som finns här.

Forskning för att lära

Som patient på Akademiska sjukhuset är det troligt att du möter någon av alla de som forskar eller gör sin utbildning hos oss. Det kanske spontant inte låter särskilt lockande att vara föremål för studier, men funktionen är viktig. För att utbyta erfarenheter och för att lösa fler sjukdomars gåta.

Akademiska sjukhusets verksamhetsidé

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi är det ledande universitetssjukhuset i Sverige med fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning.