E-tjänster på 1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du till exempel läsa din journal, beställa tid, av- och omboka tid, följa din remiss och förnya recept. Du kan också kommunicera med vården och skicka en egen vårdbegäran till någon av sjukhusets mottagningar.

Du loggar in med din e-legitimation.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

E-tjänster införs successivt på Akademiska sjukhuset. Det är mottagningarna själva som väljer vilka tjänster de erbjuder och det är alltså inte säkert att alla tjänster erbjuds vid alla mottagningar.

Anslutna mottagningar på Akademiska sjukhuset

Affektiva behandlingsenheten

Affektiv mottagning 2

Affektiv mottagning 3

Allergimottagningen för barn och ungdom

Arbets- och miljömedicinska mottagningen

Arbetsterapimottagningen

Barn- och ungdomspsykiatriska behandlingsenheten

Blodmottagningen

Brännskadecentrum

Bålsta psykiatrimottagning

Dagsjukvårdsavdelningen för hud och reumatologi

Diabetesmottagning för barn och ungdom

Dietistmottagningen

Endokrin- och diabetesmottagningen

Endokrinmottagningen för barn och ungdom 

Endometrioscentrum

Enköpings psykiatrimottagning

Familjeplaneringsmottagningen

Fostermedicinska mottagningen

Fysioterapimottagningen vid ing 85

Gynekologmottagningen

Handkirurgmottagningen

Hjärtmottagningen

Hjärtmottagningen för barn och ungdom

Hudmottagningen

Hörsel-och balansmottagningen

Infektionsmottagning 2

Kirurgmottagningen

Kirurgmottagningen för barn och ungdom

Klinisk nutrition (dietistmottagning)

Kuratorsmottagningen

Käkkirurgmottagningen

Logpedmottagningar inom Länslogopedin

Lung- allergi- och sömnmottagningen

Mag- tarmmottagningen

Mag- och tarmmottagningen för barn och ungdom

Medicinmottagningen vid Akademiska sjukhuset

Minnes- och geriatrikmottagningen

Neonatalmottagningen

Neurokirurgmottagningen

Neuromottagningen

Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna

Njur- och urinvägsmottagningen för barn och ungdom

Njurmottagningen

Nuklearmedicin och PET-centrum

Obstetriska bedömningsmottagningen

Onkologiska dagvårdsavdelningen (ODA)

Onkologisk endokrinologiska mottagningen

Onkologmottagningen

Ortopedmottagningen

Ortopedmottagningen för barn och ungdom

Plastikkirurgmottagningen

Psykiatrimottagningen för unga vuxna

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen

Reproduktionscentrum

Reumatologmottagningen

Reumatologmottagningen för barn och ungdom

Röntgenmottagningen vid Akademiska sjukhuset

Röntgenmottagningen i Tierp

Röntgenmottagningen i Östhammar

Smärtmottagningen

Smärtrehabmottagningen

Specialistmödravårdsmottagningen

Sömnapnémottagningen

Tarm- och stomimottagningen för barn och ungdom

Uppsala centrum för cystisk fibros

Urogynekologiska mottagningen

Urologmottagningen

Urologmottagningen för barn och ungdom

Venereologmottagningen

Ätstörningsmottagningen för barn och ungdom

Ödemmottagningen

Ögondagkirurgmottagningen

Ögonmottagningen

Öron-näsa-halsmottagningen

Överviktsenheten för barn och ungdom

Överviktsmottagningen