Den nya vård- och behandlingsbyggnaden

Entre J-huset

På J-tomten (före detta ingång 87–89) uppförs en större vård- och behandlingsbyggnad. Den nya vårdbyggnaden byggs så att den kan inrymma onkologin, strålbehandlingen och en kirurgisk operationsenhet. Byggnaden kommer även att fungera som evakueringslokaler under ombyggnaden av andra delar på sjukhuset.

Vårdbyggnadens innehåll

Den nya byggnaden kommer innefatta 96 stycken enpatientrum. Det kommer att finnas 10 operationssalar och det kommer att finnas två hybridsalar som kan anpassas. Fem stycken strålningsbunkrar kommer att byggas. Mottagningarna kommer vara utrustade med 34 mottagningsrum och det kommer att finnas 37 dagvårdsrum. Patienter som behöver dialys kommer att ha 23 platser. J-huset kommer innehålla 3 stycken MR-kameror. En aula med plats för 130 personer kommer att finnas tillgänglig för utbildning, konferenser och seminarium.

Våningsplan

Den nya vårdbyggnaden byggs så att all vård blir lätttillgänglig och för att göra det mer tillgängligt för patienter. Bland annat kopplas de nya operationsplanen med de befintliga planen i hus B12. Det gäller också röntgenvåningarna i hus B9.

(klicka på bilden för större version)

Våningsplan

våningsplan

Publika och professionella flöden

För att undvika krocken mellan patienter, besökare och anställda kommer det att byggas olika vägar för de olika grupper. Syftet med de olika flödena är att varje kategori ska kunna vara ostörda, det kan röra sig om transport av varor eller transport av patienter eller för att som besökare kunna ta sig till de olika delarna av sjukhuset.