• Framtidens Akademiska
  • Framtidens Akademiska
  • Framtidens Akademiska
  • Framtidens Akademiska

Välkommen till Framtidens Akademiska

Denna webbplats riktar sig till dig som vill veta mer om projektet Framtidens Akademiska. Här finns all nödvändig information kring projektet. Dessutom hittar du störningsinformation, bilder, videoklipp och mycket mer.

På sju år ska vi bygga ett halvt nytt Akademiska

Projektet Framtidens Akademiska är ett av de största och mest genomgripande ny- och ombyggnadsprojekt som någonsin har genomförts på Akademiska sjukhuset. Fram till år 2022 ska vi bygga 60 000 kvadratmeter och bygga om och uppgradera ytterligare 80 000 kvadratmeter. Det innebär en omfattande förnyelse av ingång 85, ingång 70, operations- och röntgenvåningarna samt en ny vård- och behandlingsbyggnad.

Men framtidens Akademiska sjukhus innehåller dessutom byggandet av ett nytt parkeringshus, ett nytt centralkök och en ny stor miljöstation som gör det möjligt att ta hand om sjukhusets avfall även i framtiden.

Varför bygger vi?

Ombyggnationerna beror delvis på ett normalt behov av renovering, eftersom husen är omkring 40 år gamla. Det finns även myndighetskrav på ombyggnad, med tanke på bland annat brandsäkerhet, hygienutrymmen och arbetsmiljö. Efter ombyggnad kommer Akademiska sjukhuset ha moderna lokaler som kan möta vårdens krav, idag och i framtiden.

Ta del av framtiden redan idag!