Utbildning

Utbildning
Akademiska sjukhuset är både universitetssjukhus och undervisningsjukhus. Det innebär att ett flertal yrkesgrupper utför sin kliniska praktik här.

Varje år genomgår mer än 2 500 personer delar av sin utbildning på Akademiska. Här bedrivs både grund- och vidareutbildning i nära samarbete med den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet och olika vårdskolor, liksom kliniskt träningscentrum där personal och studenter tränar sina praktiska färdigheter.

Studenter kommer bland annat från följande utbildningar:

Arbetsterapeutprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Biomedicinsk analytikerprogrammet
Dietistprogrammet
Fysioterapeut/Sjukgymnastprogrammet
Klinikorienterad farmaci
Logopedprogrammet
Läkarprogrammet
Magisterprogrammet, klinisk farmaci
Medicinska sekreterare
Psykologprogrammet
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogrammet
Socionomprogrammet
Utbytesstudenter från sjuksköterskeprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet