Forskning

Forskning är en självklar del av Akademiska sjukhusets uppdrag som universitetssjukhus. Tillsammans med Uppsala universitet bedrivs medicinsk forskning för att klarlägga sjukdomsmekanismer samt för att skapa effektiva nya behandlingsformer för morgondagens patienter. Dessutom genomförs i samarbete med läkemedelsbolag olika typer av kliniska prövningar av nya läkemedel.