• Fou1
  • Fou2

Forskning och utbildning

Vid Akademiska sjukhuset finns bred och djup kunskap om diagnostik, behandling och omvårdnad. Här finns medicinska specialiteter inom alla områden och spetsforskning av hög internationell klass.

Akademiska sjukhuset är det äldsta och dessutom ett av de största universitetssjukhusen i Sverige. Rollen som forsknings- och utbildningssjukhus är oerhört viktig för oss, och något vi är stolta över. Genom åren har de forskare som finns här kunnat bidra till att behandling och läkemedel mot många svåra sjukdomar utvecklats. Vår målsättning är att all forskning som bedrivs ska komma våra patienter till godo.

I samarbete med Uppsala universitet genomgår ett flertal yrkesgrupper en del av sin utbildning på Akademiska. Utbildning på grundnivå, men också vidareutbildning bedrivs för bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster och biomedicinska analytiker. Som patient hos oss finns stor chans att du kommer att möta någon av de som just nu utbildas. Den kliniska utbildningen ger en fantastisk möjlighet att förse studenterna med värdefull kunskap och erfarenhet för att vi också i fortsättningen ska kunna ge vård av allra högsta klass.