Forskning och utbildning

Forskning och utbildning vid Akademiska sjukhuset
ForskningForskning

Forskning är en självklar del av Akademiska sjukhusets uppdrag som universitetssjukhus. Här finns bred och djup kunskap om diagnostik, behandling och omvårdnad. Här finns medicinska specialiteter inom alla områden och spetsforskning av hög internationell klass. Tillsammans med Uppsala universitet bedrivs medicinsk forskning för att klarlägga sjukdomsmekanismer samt för att skapa effektiva nya behandlingsformer för morgondagens patienter. Dessutom genomförs i samarbete med läkemedelsbolag olika typer av kliniska prövningar av nya läkemedel.

Genom åren har de forskare som finns här kunnat bidra till att behandling och läkemedel mot många svåra sjukdomar utvecklats. Vår målsättning är att all forskning som bedrivs ska komma våra patienter till godo.

 

UtbildningUtbildning

Akademiska sjukhuset är både universitetssjukhus och undervisningsjukhus. Det innebär att ett flertal yrkesgrupper utför sin kliniska praktik här. Varje år genomgår mer än 2 500 personer delar av sin utbildning på Akademiska. Här bedrivs både grund- och vidareutbildning i nära samarbete med den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet och olika vårdskolor, liksom kliniskt träningscentrum där personal och studenter tränar sina praktiska färdigheter.

Som patient hos oss finns stor chans att du kommer att möta någon av de som just nu utbildas. Den kliniska utbildningen ger en fantastisk möjlighet att förse studenterna med värdefull kunskap och erfarenhet för att vi också i fortsättningen ska kunna ge vård av allra högsta klass.

 

InnovationInnovation

Innovation Akademiska är en del av Akademiska sjukhuset och verkar för att hela sjukhuset ska vara en öppen test- och utvecklingsmiljö för företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer.

Hit kan företag vända sig för att få kontakt med experter i syfte att tidigt stämma av krav på produkter och samtidigt utvärdera om produkten möter ett reellt behov i sjukvården. Målet är att via samarbeten och praktiska tester korta tiden från idé till nytta hos patient.