Trauma

Här följer information för dig som är remittent och behöver hjälp med en traumapatient.

Vid osäkerhet om vem som ska kontaktas, sök traumakirurg så tar denna person ansvar för vidare kontakter inom Akademiska sjukhuset.

traumakort