Trauma

Information för dig som är remittent och har en traumapatient.

traumakort